Total subdiviziuni:
2733.96 unități / 3528 persoane unice / 400 înregistrări / 131 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Organizația Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători
1 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Bovinelor ISPZMV 6 4 4 6
2 Laboratorul Biotehnologii în Reproducţie şi Transfer de Embrioni ISPZMV 8 8.25 5 8
3 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Ovinelor și Caprinelor ISPZMV 9 4.25 4 9
4 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Păsărilor ISPZMV 11 3.75 11
5 Laboratorul Nutriţie şi Tehnologii Furajere ISPZMV 4 2.25 3 4
6 Laboratorul Metode de Profilaxie și Combatere a Maladiilor ISPZMV 5 4 4 5
7 Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Suinelor ISPZMV 5 3.25 2 5
8 Administrație Porumbeni 3 3 3
9 Laboratorul de seminologie, sectorul de testare Porumbeni 14 13.75 13 6
10 Laboratorul de genetică Porumbeni 11 10.5 10 5
11 Laboratorul de tehnologie, sectorul culturii de sorg Porumbeni 13 12.25 11 6
12 Laboratorul Zona Nord Porumbeni 13 12.25 11 7
13 Laboratorul Zona Sud Porumbeni 10 9.75 9 4
14 Serviciul auxiliar, de deservire și gospodărie Porumbeni 17 17.75 15
15 Serviciu extensiune rurală, transfer tehnologic, relații internaționale Porumbeni 5 3.25 2
16 Serviciul finanțe și contabilitate Porumbeni 4 5 4
17 Serviciul audit Porumbeni 1 0.5
18 Serviciul personal, juridic și secretariat Porumbeni 3 3.25 2
19 Administrația Selecția 4 4 4
20 Grupa culturilor cerealiere Selecția 10 11 10 6
21 Brigada de tractoare Selecția 10 9.5 10
22 Laboratorul de protecţie a plantelor Selecția 16 16 16 7
23 Serviciul finanțe și contabilitate Selecția 5 5 5
24 Serviciul personal, juridic, cancelaria și etc. Selecția 6 6 6
25 Parcul auto Selecția 9 8 7
26 Punctul medical Selecția 1 1 1
27 Grupa pază Selecția 19 19.5 19
28 Grupa agrochimie Selecția 2 2 2
29 Grupa culturilor leguminoase Selecția 11 11 11 4
30 Grupa floarea soarelui Selecția 5 6 5 2
31 Grupa aprecierea calității producției Selecția 5 4.5 5 2
32 Grupa asolamente Selecția 4 4 4
33 Grupa irigare Selecția 4 2.5 1
34 Grupa experienților polifactoriale Selecția 1 1 1
35 Grupa sfeclei de zahăr Selecția 1 1 1
36 Administrare IPAPS 2 2 2
37 Laboratorul Pedologie și Protecția Solului IPAPS 6 4.75 5 3
38 Laboratorul Ameliorarea solului IPAPS 12 11 11 8
39 Laboratorul Agrochimie IPAPS 15 12.75 14 12
40 Laboratorul Radiologie și Expertiză nucleară IPAPS 7 6 6 4
41 Laboratorul Tehnologii Informaționale PA IPAPS 4 2.75 2 3
42 Serviciu Suport tehnologic IPAPS 12 9.5 6
43 Serviciul Resurse Umane IPAPS 1 1 1
44 Serviciul Cancelarie, Bibliotecă, Arhivă IPAPS 2 1 1
45 Stațiunea Experimentală Cahul IPAPS 1 0.5 1
46 Stațiunea Experimentală Căușeni IPAPS 1 0.5 1
47 Stațiunea Experimentală Ivancea IPAPS 6 6 6
48 Direcție domeniul financiar IPAPS 3 3 3
49 Administrație ISPHTA 4 4 4
50 Laboratorul Genofond şi Ameliorare a Viţei de vie ISPHTA 13 8.5 9 11
51 Laborator Ecologie şi Proiectare ISPHTA 4 3 4 4
52 Laboratorul Virusologie şi Control fitosanitar al viţei de vie ISPHTA 15 14.75 14 6
53 Laboratorul Imunologie şi Protecţia Viţei de vie ISPHTA 9 7 8 6
54 Laboratorul Oenologie, VDO şi Băuturi tari ISPHTA 9 6.75 7 6
55 Laboratorul Biotehnologii şi Microbiologia vinului ISPHTA 10 8.5 6 8
56 Laboratorul Standardizare şi Expertiză ISPHTA 5 3.5 3 5
57 Laboratorul Genofond şi Ameliorarea plantelor pomicole ISPHTA 14 11.1 13 13
58 Laboratorul Pepinierit şi Tehnologii moderne în Pomicultură ISPHTA 8 6 6 7
59 Laboratorul Căpşun şi Arbuşti fructiferi ISPHTA 4 2.75 2 3
60 Laboratorul Virusologie, Control fitosanitar şi Protecţia plantelor pomicole ISPHTA 13 10.5 11 10
61 Laboratorul Biochimie şi Fiziologie plantelor pomicole ISPHTA 8 9 8 6
62 Laboratorul Ameliorarea şi Tehnologii în Legumicultura şi cartof ISPHTA 16 12 10 16
63 Laboratorul Tehnologia produselor alimentare ISPHTA 16 9.5 15 11
64 Laboratorul Verificarea calităţii produselor alimentare ISPHTA 10 6.5 10 7
65 Grupul Menţinerea Genofondului Viticol ISPHTA 5 5 5
66 Laboratorul Pepinierit şi Tehnologii moderne viticole ISPHTA 11 7.25 10 8
67 Laboratorul Ecologie şi Proiectare ISPHTA 1 1 1
68 Grupul Protecţia plantelor pomicole ISPHTA 4 3 3 2
69 Serviciul Transfer tehnologic, Economie şi Relaţii internaţionale (Marketing) ISPHTA 6 5.5 6
70 Serviciul Finanţe şi Contabilitate ISPHTA 8 8 8
71 Serviciul Cadre, Arhivă şi Juridică (Resurse Umane) ISPHTA 4 3.5 4
72 Serviciul Deservire şi Gospodărire str. Vierul 59 ISPHTA 24 27.5 24
73 Serviciul Deservire şi Gospodărire str.Costiujeni 14 ISPHTA 6 5.5 5
74 Laboratorul Limfologie IFtz 3 2.25 3 3
75 Laboratorul Microbiologia şi Morfologia tuberculozei IFtz 4 2 3 4
76 Laboratorul Boli nespecifice ale aparatului respirator IFtz 4 1 4 4
77 Laboratorul Evoluția tuberculozei și Genetică umană IFtz 4 4 4 4
78 Laboratorul Imunologie şi Alergologie IFtz 6 4 6 6
79 Laboratorul Managementul şi monitoringul tuberculozei IFtz 2 1.5 1 2
80 Serviciul Relații Internaționale și Transfer Tehnologic IFtz 1 2 1 1
81 Laboratorul Chirurgia Malformaţiilor Cardiace Congenitale SCR 8 3.25 1 7
82 Laboratorul reumatologie SCR 8 2.5 2 7
83 Administratia INN 1 0.5
84 Laboratorul neurologie funcțională INN 10 7 3 9
85 Laboratorul vertebroneurologie INN 10 4 1 10
86 Laboratorul boli cerebrovasculare și neurorecuperare INN 1 1 1
87 Laborator științific pediatrie IMC 7 3 7
88 Laborator științific obstetrică IMC 11 5.5 4 11
89 Laborator științific perinatologie IMC 8 4.5 2 8
90 Laborator științific corecția chirurgicală a viciilor IMC 5 4.25 4 5
91 Laboratorul științific profilaxia patologiilor ereditare IMC 11 7.5 5 11
92 Laboratorul științific genetică moleculară umană IMC 4 4.25 4 4
93 Laborator științific neuropediatrie IMC 7 2.25 7
94 Laboratorul științific Cardiologie intervențională Icard 13 8.5 5 13
95 Administratia Icard 1 0.33 1
96 Laboratorul științific Urgențe cardiace și tulburări de ritm Icard 9 6.25 3 9
97 Laboratorul științific Hipertensiuni arteriale Icard 7 5.75 5 7
98 Laboratorul științific Insuficiență cardiacă cronică Icard 10 6.25 4 10
99 Laboratorul științific Cardiologie pediatrică Icard 3 2 1 3
100 Serviciul auxiliar Icard 1 0.33 1
101 Centrul Științific al Medicamentului USMF 39 19.5 9 39
102 Centrul Științifico-Practic în domeniul Plantelor Medicinale USMF 19 8.9 6 13
103 Laboratorul de alergologie și imunologie clinică USMF 13 5.25 1 13
104 Laboratorul de biochimie USMF 24 10.25 7 21
105 Laboratorul de chirurgie hepato-pancreato-biliară USMF 10 7 5 9
106 Laboratorul de endocrinologie USMF 14 5 1 14
107 Laboratorul de gastroenterologie USMF 32 15.75 10 30
108 Laboratorul de genetică USMF 31 10.88 3 28
109 Laboratorul de gerontologie USMF 10 7.25 4 10
110 Laboratorul de hepatochirurgie USMF 14 7.75 3 14
111 Laboratorul de infecții chirurgicale la copii USMF 44 13.25 2 44
112 Laboratorul de infecții intraspitalicești USMF 16 6.87 4 12
113 Laboratorul de inginerie tisulară și culturi celulare USMF 24 10.33 4 21
114 Laboratorul de morfologie USMF 10 3.5 1 10
115 Laboratorul de neurobiologie și genetică medicală USMF 19 10.5 1 19
116 Laboratorul științific biologia cancerului IO 26 13.25 6 24
117 Laboratorul științific de Psiho-oncologie IO 7 2.75 1 7
118 Laborator „Politrauma” IMU 4 1.75 3
119 Laboratorul Imunologie şi Alergologie IMU 2 0.5 2
120 Laboratorul ştiinţific Supravegherea rezistenţei la antimicrobiene ANSP 3 2 1 3
121 Laboratorul Igiena Radiaţiilor şi Radiobiologie ANSP 6 4 2 5
122 Laboratorul Pericole Chimice şi Toxicologie ANSP 3 3.5 3 3
123 Laboratorul ştiinţific hepatite virale şi infecţii hemotransmisibile ANSP 8 8.5 5 8
124 Secția Etnografie MNEIN 16 11.5 8 16
125 Secția Științele Naturii MNEIN 8 5.5 2 8
126 Administarție IFA 3 3 3
127 Laboratorul Fotonică Cunatică IFA 13 13 12 13
128 Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan" IFA 20 20 17 19
129 Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” IFA 19 18 17 18
130 Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică IFA 25 25.5 20 22
131 Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului ″Tadeusz Malinowski″ IFA 19 17.5 18 16
132 Laboratorul de Optoelectronică "Andrei Andrieș" IFA 13 12.75 13 10
133 Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice IFA 9 8 7 9
134 Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia" IFA 13 10 7 12
135 Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice IFA 26 24 25 21
136 Serviciul Finanțe și Contabilitate IFA 5 5 5
137 Serviciul Resurse Umane IFA 4 4 4
138 Serviciul Achiziții Publice IFA 4 2.5 1
139 Serviciul Deservire Inginerească și Gospodărie IFA 25 22 21
140 Redacția Revistei EOM/SIAE IFA 6 6 5
141 Administrație IFR 3 3 3
142 Centrul de Lingvistică IFR 20 15.25 16 16
143 Centrul de Liteartură și Folclor IFR 29 23.25 21 26
144 Centrul de Terminilogie IFR 7 7.5 6 7
145 Serviciul Finanțe și Contabilitate IFR 1 0.5
146 Serviciul personal IFR 1 1.5 1
147 Grupul redacțional IFR 3 2 2
148 Administrație IFGPP 5 5 5
149 Laboratorul Genetica Rezistenței Plantelor IFGPP 18 16 17 14
150 Labaratorul Plante Aromatice și Medicinale IFGPP 15 14.75 13 12
151 Laboratorul Genetica Moleculară IFGPP 10 9.5 9 10
152 Laboratorul Resurse Genetice Vegetale IFGPP 16 13.25 10 14
153 Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole și Maturarea Fructelor IFGPP 13 12.25 11 11
154 Labaratorul Prognoze și Analize Fitosanitare IFGPP 7 7.75 6 6
155 Labaratorul Protecție Integrată a Plantelor IFGPP 14 14.75 14 12
156 Laboratorul Fitofarmacie și Ecotoxicologie IFGPP 13 16 13 9
157 Laboratorul Entomologie și Biocenologie IFGPP 7 8 7 6
158 Laboratorul Biotehnologii Vegetale IFGPP 18 15.5 14 13
159 Laboratorul Genetica Aplicată IFGPP 18 19.5 17 11
160 Laboratorul Biochimia Plantelor IFGPP 10 13.25 10 8
161 Laboratorul Bioreglatori Naturali IFGPP 7 9 7 6
162 Laboratorul Fitopatologie și Biotehnologie IFGPP 16 18 15 12
163 Baza Științifică Experimentală și Dezvoltare Tehnologică IFGPP 14 19.75 13
164 Serviciul de deservire și gospodărie IFGPP 34 38.75 30
165 Serviciul Finațe și Contabilitate IFGPP 6 6 6
166 Laboratorul Ficobiotehnologie IMB 16 10.5 8 15
167 Laboratorul Biotehnologia Levurilor IMB 9 7 4 9
168 Laboratorul Microbiologia Solului IMB 12 11.5 10 12
169 Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene IMB 13 10.5 9 13
170 Laboratorul Enzimologie IMB 7 6.25 4 7
171 Administrația IMI 3 3 3
172 Laboratorul Sisteme informatice IMI 11 9 10 9
173 Laboratorul Modelare Matematică IMI 13 7.25 5 13
174 Laboratorul Algebră și Topologie IMI 8 3.5 8 6
175 Laboratorul Sisteme de Programare "Iurie Rogojin" IMI 19 16 14 16
176 Serviciul finanțe și contabilitate IMI 3 3 2
177 Seviciul personal, protecția muncii IMI 2 1.75 1
178 Serviciul de deservire și gospodărie IMI 4 3 3
179 Laboratorul Fiziologia Stresului, Adaptării și Sanocreatologie Generală IFS 11 4 8 8
180 Laboratorul Fiziologie și Sănătate Reproductivă IFS 26 13.25 17 24
181 Secția Inovare și Transfer Tehnologic IFS 1 0.5
182 Serviciul personal, juridic, cancelarie, protecția muncii IFS 1 1 1
183 Secția Istorie Modernă II 12 8 8 12
184 Secția Istorie Contemporană II 11 3.5 11 11
185 Secția Istorie Medievală II 18 10.25 16 16
186 Secția Carte Rară și Veche BSC 1 1 1
187 Secția Dezvoltarea și Prelucrarea Resurselor Informaționale BSC 10 6.5 8
188 Secția Evidența și organizarea științifică a colecțiilor BSC 8 8 8
189 Secția Arhivă. Restaurare și Patologie a Documentelor BSC 1 1 1
190 Secția Marketing Cultural-Științific și Comunicare BSC 5 4.25 3
191 Secția Referințe și Cercetare Bibliografică BSC 5 4.25 3
192 Centru Științific-Editorial Poligrafic BSC 13 9.5 5 6
193 Serviciul de Deservire și Gospodărie BSC 14 15 14
194 Administrația BSC 3 3 3
195 Centrul Cercetări Enciclopedice BSC 38 31.25 16 35
196 Serviciul Contabilitate și Finanțe BSC 2 3 2
197 Laborator Vertebrate Terestre IZ 19 11.25 13 18
198 Laborator de Entomologie ”prof. Boris Vereșciaghin” IZ 15 10.25 8 14
199 Laborator de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie IZ 19 14 11 18
200 Laborator Ihtiologie şi Acvacultură IZ 14 10.5 9 12
201 Laborator Sistematică și Filogenie Moleculară IZ 23 14 10 20
202 Laborator Parazitologie și Helmintologie IZ 12 9 8 12
203 Grupul Interdepartamental de Cinegetică IZ 5 1.75 1 5
204 Grupul de Apicultură IZ 5 3 4 3
205 Serviciul Finante si Contabilitate IZ 3 3 3
206 Serviciul Relațtii Internaționale, TransferTehnologic IZ 4 1.75
207 Serviciul personal, juridic,cancelarie, protectia muncii IZ 4 3 2
208 Serviciul de deservire şi gospodărire IZ 16 18.5 14
209 Laboratorul Embriologie și Biotehnologie GB 10 8.25 7 10
210 Laboratorul Plante de Teren Protejat GB 4 4 3 4
211 Laboratorul Plante Ornamentale GB 13 9.75 7 13
212 Laboratorul Resurse Vegetale GB 17 11.75 7 17
213 Laborator Geobotanică și Silvicultură GB 23 13.75 7 23
214 Laborator Floră Spontană și Herbar ”Andrei Negru” GB 9 8.5 7 9
215 Laboratorul Dendrologie GB 7 5.75 6 7
216 Serviciul Arhitectura Peisageră GB 1 0.5 1
217 Administarție IEG 3 4 3
218 Laboratorul Climatologie și Riscuri de Mediu IEG 12 11 8 12
219 Laboratorul Geomorfologie și Ecopedologie IEG 10 8.25 8 8
220 Laboratorul Geografia Peisajelor IEG 10 9 6 10
221 Laboratorul Ecourbanistică IEG 20 18.5 16 19
222 Laboratorul Impact Ecologic și Reglementări de Mediu IEG 14 10.75 10 13
223 Laboratorul Ecosisteme Naturale și Antropizate IEG 12 7.75 12 11
224 Serviciul contabil și de economii IEG 2 2 2
225 Grup de cercetare Ecobiochimie silvică IEG 4 2.5 3 4
226 Baza experimentala Staționarul ecologic HÎNCEȘTI IEG 2 0.75 1 1
227 Serviciul de personal și de informați IEG 4 3.25 2
228 Serviciul de deservire și gospodărire IEG 5 5 4
229 Administrația ICJPS 1 1 1
230 Centrul Sociologie și Psihologie Socială ICJPS 15 7.75 9 15
231 Centrul Cercetări Juridice ICJPS 35 13 11 33
232 Centrul Cercetări Strategice ICJPS 7 4.25 4 7
233 Serviciul de deservire și gospodărire ICJPS 1 0.5
234 Administrația IIEN 3 3 3
235 Laboratorul Structuri cu corpul solid IIEN 11 8.25 7 11
236 Laboratorul Nanotehnologii IIEN 6 5 3 6
237 Laboratorul Electronica structurilor de dimensionalitatea redusă IIEN 9 6 7 9
238 Laboratorul Tehnică Medicală IIEN 2 1 1 2
239 Laboratorul ”Criogenie” IIEN 13 11.5 9 13
240 Serviciul finanţe şi contabilitate IIEN 4 3 2
241 Serviciul ingineresc IIEN 25 12.75 17 1
242 Serviciul relaţii internaţionale, informaţii, brevetare şi editări IIEN 11 6.25 6
243 Serviciul personal, cancelarea, protecţia munci IIEN 3 2.5 2
244 Secţia Inovare şi transfer tehnologic IIEN 4 3.5 4
245 Secția deservire tehnică și gospodărie IIEN 14 14 13
246 Laboratorul de Seismologie IGS 14 7 8 14
247 Laboratorul de Geologie Regională IGS 10 5.75 6 10
248 Laboratorul de Hidrogeologie IGS 9 7.5 5 9
249 Centrul de monitorizare seismică, stația seismică Chișinău IGS 1 1 1
250 Centrul de monitorizare seismică, stația seismică Soroca IGS 1 1 1
251 Centrul de Cercetări Demografice INCE 16 15.25 13 15
252 Secţia Cercetări Financiare şi Monetare INCE 12 10.75 7 11
253 Secţia Cercetări sociale și nivelul de trai INCE 10 7.5 5 10
254 Secţia Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală INCE 13 7.75 5 12
255 Secţia Cercetări în antreprenoriat INCE 5 5.5 4 5
256 Secţia Analize și Prognoze INCE 4 6 4 4
257 Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică INCE 1 1 1
258 Administrația INCE 3 3 3
259 Serviciul de Deservire și Gospodărie INCE 10 11.5 9
260 Laboratorul Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale IDSI 8 3.5 4 8
261 Laboratorul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale IDSI 12 9 9 3
262 Serviciu de deservire şi gospodărie IDSI 1 0.33
263 Direcția Cercetări Științifice UTM 10 8 6
264 Centrul de elaborare a transmisiilor planetare precesionale ”Precesia” UTM 32 18.5 6 27
265 Centrul de Inginerie a Materialelor Amorfe și Nanostructurate UTM 6 3.25 1 5
266 Centrul Oenologie, Tehnologii Alimentare, Procesare și Nutriție UTM 79 36.25 3 67
267 Centrul Național de Tehnologii Spațiale UTM 19 12 5 16
268 Laboratorul de Cercetare a Dispozitivelor Laser și Materialelor Nanostructurate UTM 12 7.25 2 9
269 Centrul de elaborare a sistememlor de conversie a energiei regenerabile UTM 31 16.25 3 27
270 Centrul universitar ”Energy Plus” UTM 43 20.5 1 36
271 Centrul Național de Inginerie Biomedicală UTM 4 1.75 3
272 Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor UTM 18 11.25 8 13
273 Laboratorul de Micro-Optoelectronică UTM 2 1.5 1
274 Departamentul Design și tehnologii în textile UTM 19 8.75 3 17
275 Departamentul Economie și Management UTM 2 1
276 Centrul de cercetare în domeniul Geologiei Inginerești, Geotehnicii, Fundațiilor și Tehnologii Geoinformaționale UTM 21 7.25 1 19
277 Centrul de Cercetare și instruire în domeniul securității cibernetice UTM 27 10.5 24
278 Centru de Cercetare în Științele Vieții UTM 2 2 2
279 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Fizica Semiconductorilor si Dispozitivelor” USM 43 27.5 19 40
280 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Dezvoltare Durabilă și Performanță Economică" USM 18 7.25 2 17
281 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Genetica Funcțională" USM 15 12.75 8 11
282 Centrul de Arheologie "Ion Niculiță" USM 18 9.75 7 14
283 Secţia Managementul Activității de Cercetare și Protecția Elaborărilor Științifice USM 10 9 8
284 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Politici Educaționale și Sociale" USM 18 8.5 1 17
285 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Drept public comparat şi E-guvernare" USM 11 5.75 1 10
286 Centrul de Studii Interdisciplinare "Silviu Dragomir", Chișinău-Oradea USM 11 5.5 3 9
287 Centrul de Cercetări Filologice "E. Coşeriu" USM 29 13.75 4 22
288 Centrul de Cercetări Ştiințifice "Filosofia Teoretică, Filosofia Practică și Epistemologie Aplicată" USM 7 4.5 1 6
289 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Procese Pedogenetice" USM 1 0.5 1
290 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Materiale Organice / Anorganice în Optoelectronică" USM 20 11 4 17
291 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică" USM 26 12.75 8 21
292 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Matematici Fundamentale și Aplicative" USM 9 4 4 9
293 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Fizica și Ingineria Nanomaterialelor "E.Pokatilov”" USM 22 13.75 14 19
294 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Fizica Mediului și Modelarea Sistemelor Complexe" USM 9 5 3 9
295 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Ficobiotehnologie" USM 2 1.5 1
296 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Ecofiziologia Umană și Animală" USM 13 5 7 9
297 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Chimie Ecologică și Tehnologii Chimice Moderne" USM 25 12.5 13 14
298 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Biochimia Plantelor" USM 9 6.5 6 5
299 Laboratorul de Cercetări Ştiințifice "Algologie" USM 1 0.5 1
300 Centrul de Management al Patrimoniului Cultural USM 1 0.5
301 Centrul Interuniversitar de Drept Medical USM 6 3 6
302 Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare ASEM 6 3 1 5
303 Departamentul Teorie şi Politici Economice ASEM 1 0.25 1 1
304 Departamentul Management și Antreprenoriat ASEM 1 0.5 1
305 Departamentul Business Internaţional ASEM 3 1 3
306 Departamentul Econometrie şi Statistică Economică ASEM 2 0.5 2
307 Departamentul Finanţe şi Asigurări ASEM 1 0.25 1
308 Departamentul Investiţii şi Activitate Bancară ASEM 2 0.75 2
309 Departamentul Marketing şi Logistică ASEM 2 0.75 2
310 Școlala doctorală ASEM ASEM 4 2 1 4
311 Secția Resurse Umane ASEM 1 0.5
312 Marketing și Comunicare ASEM 1 0.25
313 Serviciul Știință ASEM 1 0.5
314 Rectorat ASEM 1 0.25
315 Secția Contabilitate ASEM 1 0.25
316 Secția Planificare Economică și Finanțe ASEM 2 0.5
317 Direcția de Tehnologii Informaționale ASEM 1 0.5
318 Administrația UPS 3 3 3
319 Laboratorul Genetică, Fiziologie și Biochimia Plantelor UPS 5 2
320 Laboratorul de cercetare în Securitate Psihologică LabSP UPS 13 4.75 13
321 Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare în Arheologie ArheoTop UPS 7 3 7
322 Administrația IE 3 3 3
323 Laboratorul Echipament electroenergetic și electronică de putere IE 8 8 7 8
324 Laboratorul Securitate energetică, modelare și dezvoltare a sistemelor energetice IE 9 7.1 9 8
325 Laboratorul Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă IE 15 14 14 15
326 Serviciu finante și contabilitate IE 2 2 2
327 Serviciu auxiliar şi cadre IE 8 6.25 4 1
328 Centrul Studiul Artelor IPC 27 19 18 27
329 Centru Etnologie IPC 31 23.5 25 30
330 Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică IC 17 10.38 10 17
331 Laboratorul Chimie Ecologică IC 10 7.75 6 9
332 Laboratorul Chimie Bioanorganică si Nanocompozite IC 13 10 8 13
333 Laboratorul Chimia Apei (ILAS) IC 4 3 3 4
334 Laboratorul Chimie Coordinativa IC 12 8.5 7 12
335 Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare si Analiză IC 9 9 9 9
336 Laboratorul Monitoring al Calității Mediului (GeoLab) IC 5 4.5 4 5
337 Laboratorul Sinteză Organică IC 13 8.25 8 13
338 Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi IC 13 10.5 10 13
339 Laboratorul Asistență Psihologică în Învățământ UPS 13 6.25 3 13
340 Laboratorul Biotehnologii Ecologice UPS 4 2.25 1
341 Laboratorul Calitatea Educației UPS 2 1 1
342 Laboratorul Cercetări Filologice UPS 4 3.25 2 4
343 Laboratorul Cercetare și Inovații Pedagogice UPS 2 1.25 2
344 Laboratorul Compuși Polifuncționali cu Proprietăți Utile pentru Biologie și Industrie UPS 6 2.5 1
345 Dezvoltarea Resurselor Educaționale Digitale UPS 8 3.75 2 7
346 Laboratorul Geografie Evolutivă și Geoecologie UPS 1 0.25
347 Laboratorul Inteligență Artificială Creativă UPS 5 1.5
348 Managementul Formării Profesionale Continue UPS 4 2 4
349 Laboratorul Sisteme Informaționale Geografice UPS 1 0.25
350 Contabilitate UPS 5 1.66
351 Serviciu Metodic INCE 1 1 1
352 Serviciul Brevete și Transfer Tehnologic IFA 4 2 1
353 Rectorat USEFS 1 0.5 1
354 Administrația BRTS 1 1 1
355 Secția Achiziție și Prelucrare BRTS 1 1 1
356 Secția Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor BRTS 1 1 1
357 Secția Colecții Speciale BRTS 1 1 1
358 Secția Asistență Informațională BRTS 1 1.25 1
359 Serviciu Asistență Metodologică BRTS 2 1.5 1
360 Nu sunt date USMF 43 20.25 3 43
361 Nu sunt date ASEM 13 5 13
362 Nu sunt date ANSP 18 8 2 18
363 Nu sunt date Selecția 9 8.5 8 9
364 Nu sunt date IFtz 1 1 1
365 Nu sunt date USCahul 1 0.5
366 Nu sunt date UTM 5 2.5 5
367 Nu sunt date USEFS 19 9.5 18
368 Nu sunt date USARB 3 0.75 3
369 Sectorul de cercetare Arheologie MNIM 10 8.25 7 10
370 Sectorul de cercetare: Istorie și Muzeologie MNIM 11 8.75 9 11
371 Nu sunt date IIEN 1 0.5 1
372 Nu sunt date BSC 1 1 1
373 Nu sunt date IMC 1 0.5
374 Nu sunt date ISE 4 2.5 1 4
375 Nu sunt date IDIS "Viitorul" 5 2 5
376 Nu sunt date UASM 100 49.5 12 98
377 Laboratorul Cercetare și Transfer a Tehnologiilor în Sistemul Educațional UST 7 2 7
378 Laboratorul Biotehnologii Ecologice UST 4 1.25 4
379 Laboratorul Compuși Polifuncționali cu Proprietăți Utile pentru Biologie și Industrie UST 7 3.25 7
380 Laboratorul Geografie Evolutivă și Geoecologie UST 13 5 13
381 Laboratorul Educație STE(A)M și Abordări Pedagogice Inovative UST 34 13.75 1 34
382 Laboratorul Genetică, Fiziologie și Biochimia Plantelor UST 4 1.5 4
383 Laboratorul Chimie Experimentală UST 4 1 4
384 Secția tehnologii, mașini și utilaje Mecagro 1 0.5 1
385 Centrul experimental de transfer tehnologic și producere Mecagro 3 1.5 3
386 Laborator mașini pentru protecția plantelor Mecagro 6 3 6
387 Laborator mijloace tehnice și surse regenerabile de energie Mecagro 6 3.25 6
388 Secția tehnologii informaționale și sisteme în agricultură Mecagro 1 0.5 1
389 Secția marcheting și aprovizionare Mecagro 2 1 2
390 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 18 12.75 10 18
391 Laboratorul Verificarea calităţii producţiei alcoolice ISPHTA 4 3.5 3 4
392 Serviciul relații internaționale, transfer tehnologic, brevetare IFGPP 8 4 2
393 Centrul de cercetare în domeniul sănătății și biomedicinei USMF 11 4.5 1 11
394 Serviciul personal, juridic, cancelaria și securitatea muncii IFGPP 9 8 5
395 Nu sunt date IRIM 6 3.5 1 6
396 Laboratorul Ecuații Diferențiale IMI 5 1.25 5 5
397 Grupul de documentare (Muzeu) IMI 2 0.75 1
398 Managementul Formării Profesionale Continue ISE 11 6.5 2 11
399 Laboratorul Calitatea Educației ISE 13 8 3 13
400 Laboratorul Asistență Psihologică în Învățământ ISE 9 6 3 9
Total 3948 2733.96 2068 2970