32.9 unități / 67 persoane unice / 3 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul Științific al Medicamentului 39 19.5 9 39
2 Centrul Științifico-Practic în domeniul Plantelor Medicinale 19 8.9 6 13
3 Centrul de cercetare în domeniul sănătății și biomedicinei 11 4.5 1 11
Total 69 32.9 16 63