12.75 unități / 18 persoane unice / 1 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Nu sunt date 18 12.75 10 18
Total 18 12.75 10 18