3.5 unități / 6 persoane unice / 1 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Nu sunt date 6 3.5 1 6
Total 6 3.5 1 6