Universitatea Agrară de Stat din Moldova, tip subdiviziune: Laborator
49.5 unități / 100 persoane unice / 1 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Nu sunt date 100 49.5 12 98
Total 100 49.5 12 98