Universitatea de Stat din Tiraspol, tip subdiviziune: Laborator
27.75 unități / 70 persoane unice / 7 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Cercetare și Transfer a Tehnologiilor în Sistemul Educațional 7 2 7
2 Laboratorul Biotehnologii Ecologice 4 1.25 4
3 Laboratorul Compuși Polifuncționali cu Proprietăți Utile pentru Biologie și Industrie 7 3.25 7
4 Laboratorul Geografie Evolutivă și Geoecologie 13 5 13
5 Laboratorul Educație STE(A)M și Abordări Pedagogice Inovative 34 13.75 1 34
6 Laboratorul Genetică, Fiziologie și Biochimia Plantelor 4 1.5 4
7 Laboratorul Chimie Experimentală 4 1 4
Total 73 27.75 1 73