Institutul de Științe ale Educației, tip subdiviziune: Laborator
16.5 unități / 26 persoane unice / 3 înregistrări / 4 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Nu sunt date 4 2.5 1 4
2 Laboratorul Calitatea Educației 13 8 3 13
3 Laboratorul Asistență Psihologică în Învățământ 9 6 3 9
Total 26 16.5 7 26