2 unități / 5 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Nu sunt date 5 2 5
Total 5 2 0 5