0.75 unități / 3 persoane unice / 1 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Nu sunt date 3 0.75 3
Total 3 0.75 0 3