28 unități / 44 persoane unice / 5 înregistrări / 19 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul finanţe şi contabilitate 4 3 2
2 Serviciul ingineresc 25 12.75 17 1
3 Serviciul relaţii internaţionale, informaţii, brevetare şi editări 11 6.25 6
4 Serviciul personal, cancelarea, protecţia munci 3 2.5 2
5 Secţia Inovare şi transfer tehnologic 4 3.5 4
Total 47 28 31 1