32.25 unități / 41 persoane unice / 6 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Structuri cu corpul solid 11 8.25 7 11
2 Laboratorul Nanotehnologii 6 5 3 6
3 Laboratorul Electronica structurilor de dimensionalitatea redusă 9 6 7 9
4 Laboratorul Tehnică Medicală 2 1 1 2
5 Laboratorul ”Criogenie” 13 11.5 9 13
6 Nu sunt date 1 0.5 1
Total 42 32.25 27 42