14 unități / 14 persoane unice / 1 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secția deservire tehnică și gospodărie 14 14 13
Total 14 14 13 0