25 unități / 57 persoane unice / 3 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul Sociologie și Psihologie Socială 15 7.75 9 15
2 Centrul Cercetări Juridice 35 13 11 33
3 Centrul Cercetări Strategice 7 4.25 4 7
Total 57 25 24 55