61.75 unități / 81 persoane unice / 7 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Embriologie și Biotehnologie 10 8.25 7 10
2 Laboratorul Plante de Teren Protejat 4 4 3 4
3 Laboratorul Plante Ornamentale 13 9.75 7 13
4 Laboratorul Resurse Vegetale 17 11.75 7 17
5 Laborator Geobotanică și Silvicultură 23 13.75 7 23
6 Laborator Floră Spontană și Herbar ”Andrei Negru” 9 8.5 7 9
7 Laboratorul Dendrologie 7 5.75 6 7
Total 83 61.75 44 83