Institutul de Istorie, tip subdiviziune: Serviciu
8 unități / 12 persoane unice / 1 înregistrări / 5 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secția Istorie Modernă 12 8 8 12
Total 12 8 8 12