Institutul de Istorie, tip subdiviziune: Secție
13.75 unități / 29 persoane unice / 2 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secția Istorie Contemporană 11 3.5 11 11
2 Secția Istorie Medievală 18 10.25 16 16
Total 29 13.75 27 27