Institutul de Chimie, tip subdiviziune: Laborator
71.88 unități / 92 persoane unice / 9 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Chimie Fizică și Cuantică 17 10.38 10 17
2 Laboratorul Chimie Ecologică 10 7.75 6 9
3 Laboratorul Chimie Bioanorganică si Nanocompozite 13 10 8 13
4 Laboratorul Chimia Apei (ILAS) 4 3 3 4
5 Laboratorul Chimie Coordinativa 12 8.5 7 12
6 Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare si Analiză 9 9 9 9
7 Laboratorul Monitoring al Calității Mediului (GeoLab) 5 4.5 4 5
8 Laboratorul Sinteză Organică 13 8.25 8 13
9 Laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi 13 10.5 10 13
Total 96 71.88 65 95