45.75 unități / 55 persoane unice / 5 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Ficobiotehnologie 16 10.5 8 15
2 Laboratorul Biotehnologia Levurilor 9 7 4 9
3 Laboratorul Microbiologia Solului 12 11.5 10 12
4 Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene 13 10.5 9 13
5 Laboratorul Enzimologie 7 6.25 4 7
Total 57 45.75 35 56