2 unități / 2 persoane unice / 2 înregistrări / 3 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul Finanțe și Contabilitate 1 0.5
2 Serviciul personal 1 1.5 1
Total 2 2 1 0