2 unități / 3 persoane unice / 1 înregistrări / 2 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Grupul redacțional 3 2 2
Total 3 2 2 0