46 unități / 54 persoane unice / 3 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul de Lingvistică 20 15.25 16 16
2 Centrul de Liteartură și Folclor 29 23.25 21 26
3 Centrul de Terminilogie 7 7.5 6 7
Total 56 46 43 49