Institutul Patrimoniului Cultural, tip subdiviziune: Centru
42.5 unități / 58 persoane unice / 2 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Centrul Studiul Artelor 27 19 18 27
2 Centru Etnologie 31 23.5 25 30
Total 58 42.5 43 57