17 unități / 24 persoane unice / 2 înregistrări / 4 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Secția Etnografie 16 11.5 8 16
2 Secția Științele Naturii 8 5.5 2 8
Total 24 17 10 24