0.33 unități / 1 persoane unice / 1 înregistrări / 1 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciu de deservire şi gospodărie 1 0.33
Total 1 0.33 0 0