12.5 unități / 20 persoane unice / 2 înregistrări / 9 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale 8 3.5 4 8
2 Laboratorul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 12 9 9 3
Total 20 12.5 13 11