Institutul Mamei și Copilului, tip subdiviziune: Laborator
31.75 unități / 54 persoane unice / 8 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laborator științific pediatrie 7 3 7
2 Laborator științific obstetrică 11 5.5 4 11
3 Laborator științific perinatologie 8 4.5 2 8
4 Laborator științific corecția chirurgicală a viciilor 5 4.25 4 5
5 Laboratorul științific profilaxia patologiilor ereditare 11 7.5 5 11
6 Laboratorul științific genetică moleculară umană 4 4.25 4 4
7 Laborator științific neuropediatrie 7 2.25 7
8 Nu sunt date 1 0.5
Total 54 31.75 19 53