12 unități / 19 persoane unice / 3 înregistrări / 6 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul neurologie funcțională 10 7 3 9
2 Laboratorul vertebroneurologie 10 4 1 10
3 Laboratorul boli cerebrovasculare și neurorecuperare 1 1 1
Total 21 12 5 19