5.75 unități / 15 persoane unice / 2 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Laboratorul Chirurgia Malformaţiilor Cardiace Congenitale 8 3.25 1 7
2 Laboratorul reumatologie 8 2.5 2 7
Total 16 5.75 3 14