Institutul de Fitotehnie "Porumbeni", tip subdiviziune: Serviciu
29.75 unități / 27 persoane unice / 5 înregistrări / 24 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total angajați Total unități Titulari Cercetători
1 Serviciul auxiliar, de deservire și gospodărie 17 17.75 15
2 Serviciu extensiune rurală, transfer tehnologic, relații internaționale 5 3.25 2
3 Serviciul finanțe și contabilitate 4 5 4
4 Serviciul audit 1 0.5
5 Serviciul personal, juridic și secretariat 3 3.25 2
Total 30 29.75 23 0