Total subdiviziuni: Agenția Națională de Sănătate Publică
26 unități / 38 persoane unice / 5 înregistrări / 7 funcții
Nr. Denumirea subdiviziunii Total
angajați
Total
unități
Titulari Cercetători Unități,
finanțare
instituțională
Unități,
finanțare
prin proiecte
Unități
ocupate de
angajați
de bază
Angajați,
finanțare
instituțională
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
1 Laboratorul ştiinţific Supravegherea rezistenţei la antimicrobiene 3 2 1 3 2 1 3 1
2 Laboratorul Igiena Radiaţiilor şi Radiobiologie 6 4 2 5 4 2 6 2
3 Laboratorul Pericole Chimice şi Toxicologie 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3
4 Laboratorul ştiinţific hepatite virale şi infecţii hemotransmisibile 8 8.5 5 8 1 7.5 5 1 8 4
5 Nu sunt date 18 8 2 18 1 7 1.5 1 18 1
Total 38 26 13 37 2 24 12.5 2 38 11