Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 1091 1 33 91 119 186 295 208 81
2 din care femei 586 1 18 57 78 111 150 139 30
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1011 1 27 82 108 160 285 195 79
4 din care femei 554 1 15 55 70 101 147 133 30
5 Cumulanzi externi 131 11 18 19 34 21 18 5
6 din care femei 49 5 5 11 12 7 8 2
7 inclusiv cercetători 307 21 34 47 64 103 63 41
8 din care femei 142 13 23 26 29 31 29 9
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 67 2 5 16 43 19 25
10 din care femei 19 1 2 10 6 6 4
11 doctor în ştiinţe 173 7 21 48 45 41 34 10
12 din care femei 86 3 14 29 22 11 15 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 85 4 18 27 36 27 11
14 din care femei 39 2 12 16 9 10 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 42 1 10 13 12 16
16 din care femei 17 1 4 5 2 6
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 12 1 11 3 6
18 din care femei 3 3 2
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 24 1 5 17 7 12
20 din care femei 5 3 2 3 1
21 Doctoranzi 54 11 17 4 6 4 3 1
22 din care femei 30 6 12 3 1
23 Conducători de doctorat 27 4 7 16 5 11
24 din care femei 9 1 5 3 6 2
926.22 unități / 1091 persoane unice / 1247 înregistrări / 128 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LNF INN instituțional 12
2 Buga Mihaela
IBN
Inginer - H6064 0.5 cumul intern 02-01-2020 LCE IC instituțional 1
3 Timuş Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1973 Doctor conf.cerc.
Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1 titular 03-01-2020 A INCE instituțional 9
4 Popa Nicolae
IBN
Identificator
24-02-1984 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 03-01-2020 A INCE instituțional 2
5 Perciun Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1973 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCFM INCE instituțional 8
6 Vinogradova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-03-1979 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCA INCE instituțional 2
7 Buciuceanu-Vrabie Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1978 Doctor conf.cerc.
Muncitor necalificat - H6185 1 titular 03-01-2020 CCD INCE instituțional 4
8 Colesnicova Tatiana
IBN
Identificator
19-11-1974 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SCSNT INCE instituțional 3
9 Lucaşenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
12-10-1985 Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SEADR INCE instituțional 6
10 Fală Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1983 Șef secție - E6020 1 titular 03-01-2020 SAP INCE instituțional 2
11 Bordian Elena
IBN
Identificator
16-10-1968 Șef serviciu - E6027 1 titular 03-01-2020 BRTȘ INCE instituțional 1
12 Zasmenco Tamara
IBN
Identificator
14-10-1965 Șef serviciu - E6027 1 titular 03-01-2020 SM INCE instituțional 1
13 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Consultant științific - E6014 1 titular 01-11-2022 LBCN INN instituțional 41
14 Tîrşu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1972 Doctor conf.cerc.
Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6003 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 6
15 Postoronca Sveatoslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-09-1968 Director (șef) - F6002 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 1
16 Izbaş Olga
IBN
14-09-1966 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 Admin IE instituțional 1
17 Zaiţev Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-04-1963 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6034 1 titular 02-01-2020 LEEEP IE instituțional 2
18 Bîcova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1962 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 LSEMDSE IE instituțional
19 Lupu Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-12-1977 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 LEESER IE instituțional 2
20 Barcova Larisa 25-04-1962 Portar - H6184 1 titular 02-01-2020 SFC IE instituțional
1 - 20 of 1247