Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3526 3 257 552 534 504 815 532 279
2 din care femei 1850 2 148 320 323 284 333 308 86
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2886 3 187 428 429 425 754 473 262
4 din care femei 1530 2 109 261 264 254 315 285 82
5 Cumulanzi externi 824 90 165 133 108 106 83 32
6 din care femei 392 46 80 75 41 28 32 7
7 inclusiv cercetători 2715 2 244 494 460 380 604 384 225
8 din care femei 1402 1 143 286 271 202 211 198 63
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 339 10 47 75 197 95 94
10 din care femei 101 5 18 35 40 35 15
11 doctor în ştiinţe 1245 54 231 326 235 281 196 88
12 din care femei 657 34 129 190 129 101 106 28
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 423 1 24 80 118 199 122 69
14 din care femei 206 1 14 48 68 75 66 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 425 2 37 127 101 100 94 18
16 din care femei 212 2 20 71 47 36 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 152 2 11 29 102 41 54
20 din care femei 36 1 4 12 17 13 6
21 Doctoranzi 498 116 152 68 35 19 18 7
22 din care femei 266 65 86 39 14 7 8 2
23 Conducători de doctorat 127 4 18 26 74 39 32
24 din care femei 39 2 7 13 14 28 5
1032.51 unități / 790 persoane unice / 1664 înregistrări / 90 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ababii Polina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

6
2 Ababii Polina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.8007.06

6
3 Abaşkin Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
03-02-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
7
4 Abaşkin Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
03-02-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
7
5 Achimova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
8
6 Achimova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
8
7 Aculinin Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-10-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3
8 Aculinin Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-10-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3
9 Adascalița (Crigan) Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-06-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
3
12
10 Adascalița (Crigan) Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-06-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12
1
12
11 Adascalița Leonid 00-00-1954 Electrician - H6158 1 titular 03-01-2022 SDG IFGPP instituțional
12 Adascalița Leonid 00-00-1954 Muncitor necalificat - H6185 0.5 cumul intern 03-01-2022 SDG IFGPP instituțional
13 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

14 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

15 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

16 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

17 Afanas Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Secretar științific - E6006 1 titular 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 2
18 Afanas Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
2
19 Agrici Constantin 08-08-1982 Contabil principal - H6036 1 titular 02-01-2020 SFC BSC instituțional
20 Agrici Constantin 08-08-1982 Economist principal - H6037 0.5 cumul intern 02-01-2020 SFC BSC instituțional
1 - 20 of 1664