Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3526 3 257 552 534 504 815 532 279
2 din care femei 1850 2 148 320 323 284 333 308 86
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2886 3 187 428 429 425 754 473 262
4 din care femei 1530 2 109 261 264 254 315 285 82
5 Cumulanzi externi 824 90 165 133 108 106 83 32
6 din care femei 392 46 80 75 41 28 32 7
7 inclusiv cercetători 2715 2 244 494 460 380 604 384 225
8 din care femei 1402 1 143 286 271 202 211 198 63
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 339 10 47 75 197 95 94
10 din care femei 101 5 18 35 40 35 15
11 doctor în ştiinţe 1245 54 231 326 235 281 196 88
12 din care femei 657 34 129 190 129 101 106 28
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 423 1 24 80 118 199 122 69
14 din care femei 206 1 14 48 68 75 66 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 425 2 37 127 101 100 94 18
16 din care femei 212 2 20 71 47 36 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 152 2 11 29 102 41 54
20 din care femei 36 1 4 12 17 13 6
21 Doctoranzi 498 116 152 68 35 19 18 7
22 din care femei 266 65 86 39 14 7 8 2
23 Conducători de doctorat 127 4 18 26 74 39 32
24 din care femei 39 2 7 13 14 28 5
392.75 unități / 395 persoane unice / 439 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Abaşkin Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
03-02-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
7
2 Achimova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
8
3 Aculinin Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-10-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3
4 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

5 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

6 Alsaleim Suleiman
IBN
00-00-1967 Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16

7 Andronache Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LB USMF 20.80009.5007.10

3
8 Angheluţa Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
25-03-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGP IEG 20.80009.7007.08

6
9 Antoci Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
15-06-1964 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBV IFGPP 20.80009.7007.04
3
5
10 Armaşu Svetlana
IBN
Identificator
31-12-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LIPVV ISPHTA 20.80009.5107.17

3
11 Aruşanov Ernest
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1941 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

2
12 Bacal Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
31-08-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LIERM IEG 20.80009.7007.11
1
8
13 Bagrin Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-11-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
6
8
14 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
15 Balmuş Zinaida
IBN
IdentificatorIdentificator
29-11-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPAM IFGPP 20.80009.5107.07
7
8
16 Baranov Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1948 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LMEEPM IFA 20.80009.5007.18

4
17 Baranov Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1948 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2022 LMEEPM IFA instituțional 4
18 Barbă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1958 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27

8
19 Barbova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-11-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

5
20 Batco Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LEB IFGPP 20.80009.5107.27
4
4
1 - 20 of 439