Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3526 3 255 554 534 504 815 531 279
2 din care femei 1850 2 146 322 323 284 333 307 86
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2886 3 185 430 429 425 754 472 262
4 din care femei 1530 2 107 263 264 254 315 284 82
5 Cumulanzi externi 824 90 165 133 108 106 83 32
6 din care femei 392 46 80 75 41 28 32 7
7 inclusiv cercetători 2715 2 242 496 460 380 604 383 225
8 din care femei 1402 1 141 288 271 202 211 197 63
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 339 10 47 75 197 95 94
10 din care femei 101 5 18 35 40 35 15
11 doctor în ştiinţe 1245 54 231 326 235 281 195 88
12 din care femei 657 34 129 190 129 101 105 28
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 423 1 24 80 118 199 121 69
14 din care femei 206 1 14 48 68 75 65 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 425 2 37 127 101 100 94 18
16 din care femei 212 2 20 71 47 36 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 152 2 11 29 102 41 54
20 din care femei 36 1 4 12 17 13 6
21 Doctoranzi 498 114 154 68 35 19 17 7
22 din care femei 266 63 88 39 14 7 7 2
23 Conducători de doctorat 127 4 18 26 74 39 32
24 din care femei 39 2 7 13 14 28 5
660.6 unități / 650 persoane unice / 1140 înregistrări / 10 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ababii Polina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.8007.06

6
2 Ababii Polina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

6
3 Abaşkin Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
03-02-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
7
4 Abaşkin Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
03-02-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
7
5 Achimova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
8
6 Achimova Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03
2
8
7 Aculinin Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-10-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3
8 Aculinin Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-10-1961 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

3
9 Adascalița (Crigan) Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-06-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12
1
12
10 Adascalița (Crigan) Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-06-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
3
12
11 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

12 Adauge Dan 01-04-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

13 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

14 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

15 Afanas Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
2
16 Alsaleim Suleiman
IBN
00-00-1967 Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16

17 Alsaleim Suleiman
IBN
00-00-1967 Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-02-2023 30-09-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.16

18 Aluchi Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
24-06-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-09-2023 30-11-2023 LGFBP UST 20.80009.5007.28

2
19 Aluchi Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
24-06-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-04-2023 30-06-2023 LGFBP UST 20.80009.5007.28

2
20 Andriucă Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-07-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
5
7
1 - 20 of 1140