Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3526 3 257 552 534 504 815 532 279
2 din care femei 1850 2 148 320 323 284 333 308 86
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2886 3 187 428 429 425 754 473 262
4 din care femei 1530 2 109 261 264 254 315 285 82
5 Cumulanzi externi 824 90 165 133 108 106 83 32
6 din care femei 392 46 80 75 41 28 32 7
7 inclusiv cercetători 2715 2 244 494 460 380 604 384 225
8 din care femei 1402 1 143 286 271 202 211 198 63
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 339 10 47 75 197 95 94
10 din care femei 101 5 18 35 40 35 15
11 doctor în ştiinţe 1245 54 231 326 235 281 196 88
12 din care femei 657 34 129 190 129 101 106 28
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 423 1 24 80 118 199 122 69
14 din care femei 206 1 14 48 68 75 66 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 425 2 37 127 101 100 94 18
16 din care femei 212 2 20 71 47 36 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 152 2 11 29 102 41 54
20 din care femei 36 1 4 12 17 13 6
21 Doctoranzi 498 116 152 68 35 19 18 7
22 din care femei 266 65 86 39 14 7 8 2
23 Conducători de doctorat 127 4 18 26 74 39 32
24 din care femei 39 2 7 13 14 28 5
371.91 unități / 368 persoane unice / 524 înregistrări / 89 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Adascalița Leonid 00-00-1954 Electrician - H6158 1 titular 03-01-2022 SDG IFGPP instituțional
2 Adascalița Leonid 00-00-1954 Muncitor necalificat - H6185 0.5 cumul intern 03-01-2022 SDG IFGPP instituțional
3 Afanas Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Secretar științific - E6006 1 titular 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 2
4 Agrici Constantin 08-08-1982 Contabil principal - H6036 1 titular 02-01-2020 SFC BSC instituțional
5 Agrici Constantin 08-08-1982 Economist principal - H6037 0.5 cumul intern 02-01-2020 SFC BSC instituțional
6 Agrici Gheorghe 00-00-1955 Redactor tehnic - F6020 1 titular 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional
7 Agrici Gheorghe 00-00-1955 Redactor tehnic - F6020 0.25 cumul intern 02-01-2020 CȘEP BSC instituțional
8 Albu Gavril 00-00-1957 Muncitor necalificat - H6185 1 titular 03-01-2022 SDG IFGPP instituțional
9 Albu Gavril 00-00-1957 Muncitor necalificat - H6185 0.5 cumul intern 03-01-2022 SDG IFGPP instituțional
10 Aleinikov Serghei 10-09-1972 Curățător teritoriu - H6185 1 titular 01-06-2020 SDG IZ instituțional
11 Aleinikov Serghei 10-09-1972 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 0.5 cumul intern 01-01-2022 SDG IZ instituțional
12 Amarfii Vera 00-00-1963 Laborant superior - E6038 0.5 cumul intern 03-01-2022 LBV IFGPP instituțional
13 Amarfii Vera 00-00-1963 Laborant superior - E6038 1 titular 03-01-2022 LBV IFGPP instituțional
14 Ambroci Ion 00-00-1998 Mașinist - H6160 1 titular 03-01-2022 BȘEDT IFGPP instituțional
15 Ambroci Ion 00-00-1998 Mașinist - H6160 0.5 cumul intern 03-01-2022 BȘEDT IFGPP instituțional
16 Andrieş Adelaida 00-00-1954 Inginer cat.I - H6064 0.5 cumul intern 02-01-2020 SI IIEN instituțional
17 Andrieş Adelaida 00-00-1954 Secretar - H6140 1 titular 02-01-2020 SPCPM IIEN instituțional
18 Andriuţă Aurica 04-06-1971 Secretar - H6140 1 titular 03-01-2022 SPJCSM IFGPP instituțional
19 Andriuţă Aurica 04-06-1971 Dactilograf - H6141 0.5 cumul intern 03-01-2022 SPJCSM IFGPP instituțional
20 Andronic Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-03-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Director institut - E6002 1 titular 03-01-2022 A IFGPP instituțional 11
1 - 20 of 524