Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 22 3 5 3 4 7 5
2 din care femei 15 2 4 2 2 5 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 16 1 4 3 2 6 4
4 din care femei 11 1 4 2 4 3
5 Cumulanzi externi 6 2 1 2 1 1
6 din care femei 4 1 2 1 1
7 inclusiv cercetători 3 1 1 1 1
8 din care femei 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5.47 unități / 22 persoane unice / 23 înregistrări / 9 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Mişin Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-01-2020 LCHPB USMF instituțional 27
2 Golovatiuc Liudmila
IBN
Identificator
13-06-1984 Laborant superior - E6038 0.13 cumul intern 02-01-2020 LGastro USMF instituțional 4
3 Colbea Tatiana 07-05-1956 Laborant - E6040 0.33 titular 03-01-2022 LII USMF instituțional
4 Beiu Ecaterina 25-12-1957 - 0.25 titular 02-01-2020 LGen USMF instituțional
5 Pisica Tudor 15-03-1956 Tehnician - H6119 0.66 cumul intern/titular 02-01-2020 CȘPPM USMF instituțional
6 Lupaşco Daniella
IBN
Identificator
15-06-1989 Laborant - E6040 0.25 titular 02-01-2020 LGastro USMF instituțional 8
7 Nicolaeva Oxana 07-10-1981 Laborant superior - E6038 0.25 titular 02-01-2020 LB USMF instituțional
8 Puhnaia Anastasia
IBN
22-05-1989 Laborant - E6040 0.25 titular 02-01-2020 LB USMF instituțional
9 Dogari Larisa 19-12-1968 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei - E6001 0.33 cumul 02-01-2020 LITCC USMF instituțional
10 Ioniţa Dimitrii 20-02-1952 Paznic - H6184 0.33 titular 03-01-2022 CȘPPM USMF instituțional
11 Ţeruş Valeriu 01-03-1964 Paznic - H6184 0.33 titular 02-01-2020 CȘPPM USMF instituțional
12 Postolati Galina
IBN
Identificator
02-12-1957 Laborant - E6040 0.63 cumul intern/cumul 03-01-2022 LGastro USMF instituțional 4
13 Oznea Lucia
IBN
03-02-1974 Laborant - E6040 0.13 cumul intern 02-01-2020 LGen USMF instituțional
14 Huștiuc Valentina
IBN
12-05-1965 Laborant - E6040 0.13 cumul 02-01-2020 LII USMF instituțional
15 Padurar Luminița
IBN
24-06-1997 Laborant - E6040 0.13 cumul 02-01-2020 LITCC USMF instituțional 1
16 Moscalu Dionisie
IBN
30-08-1998 - 0.13 cumul 02-01-2020 LITCC USMF instituțional
17 Salahieva Nadejda 20-09-1952 Laborant - E6040 0.33 titular 03-01-2022 LII USMF instituțional
18 Roşioru Ion 21-01-1982 Laborant superior - E6038 0.13 cumul 03-01-2022 CȘPPM USMF instituțional
19 Raţa Mihail 20-03-1973 Paznic - H6184 0.33 titular 03-01-2022 CȘPPM USMF instituțional
20 Tanasiuc Emilia 14-06-1959 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 0.13 cumul intern 03-01-2022 CȘPPM USMF instituțional
1 - 20 of 22