Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 100 9 27 17 7 10 6 4
2 din care femei 42 3 12 8 2 4 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 73 8 20 12 5 8 4 3
4 din care femei 27 2 9 5 2 2 1 1
5 Cumulanzi externi 44 3 12 9 4 3 2 2
6 din care femei 20 1 6 4 1 2 1 1
7 inclusiv cercetători 98 9 27 17 7 8 6 3
8 din care femei 42 3 12 8 2 4 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 6 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 42 3 12 13 4 4 3 1
12 din care femei 20 2 6 5 1 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 2 1 1 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 24 2 9 3 6 5 1
16 din care femei 13 2 4 1 3 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 5 2 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 31 6 11 3 1
22 din care femei 9 1 3 2
23 Conducători de doctorat 2 2 1
24 din care femei
49.5 unități / 100 persoane unice / 109 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Nicolaescu Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
07-02-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

16
2 Nicolaescu Ana
IBN
25-09-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.26

4
3 Prisăcaru Veronica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-08-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.41
2
6
4 Sârbu Olga
IBN
Identificator
00-00-1968 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

2
5 Zbancă Andrei
IBN
Identificator
00-00-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-03-2023 30-09-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13

8
6 Racul Anatol
IBN
Identificator
17-04-1954 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

3
7 Macari Artur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-03-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.09
20.80009.5107.13


6
8 Volconovici Liviu
IBN
21-05-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04

9 Marian Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
09-07-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 cumul/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.02
20.80009.5107.13
4
5
7
10 Eremia Nicolae
IBN
Identificator
30-10-1950 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5007.17
4
7
11 Balan Valerian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 1.5 cumul intern/titular 01-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
7
8
12 Rotari Eugen
IBN
27-10-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 cumul/titular 01-03-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.15
20.80009.5107.21

3
5
13 Peşteanu Ananie
IBN
Identificator
15-07-1962 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
7
10
14 Manziuc Valerii
IBN
Identificator
05-05-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
3
4
15 Popa Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
22-03-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular/cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.13
20.80009.7007.07
4

16
16 Vămăşescu Sergiu
IBN
08-05-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
3
3
17 Andriucă Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-07-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
20.80009.5107.13
1
5
7
18 Bacean Ion
IBN
19-07-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern/cumul intern 03-01-2022 30-06-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.04
20.80009.5107.13
20.80009.0807.41
1
4
1
6
19 Mardari Tatiana
IBN
Identificator
19-03-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5007.17

4
20 Borozan Pantelimon
IBN
Identificator
09-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 2.25 titular/cumul intern/cumul/cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.5107.15
20.80009.5107.21


6
1 - 20 of 100