Universitatea de Stat din Moldova
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 247 19 30 52 25 47 26 23
2 din care femei 127 11 19 35 11 13 9 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 191 15 23 39 20 42 19 23
4 din care femei 96 7 15 26 10 12 8 5
5 Cumulanzi externi 95 8 13 21 9 19 13 5
6 din care femei 49 5 9 16 3 3 3
7 inclusiv cercetători 247 19 30 52 25 47 26 23
8 din care femei 127 11 19 35 11 13 9 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 36 10 4 18 9 9
10 din care femei 14 6 1 6 4 2
11 doctor în ştiinţe 134 11 22 43 14 20 15 6
12 din care femei 75 7 14 29 6 4 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 18 6 3 8 6 5
14 din care femei 7 3 2 2 3 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 68 4 25 10 17 12 4
16 din care femei 39 3 17 5 7 5 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 24 2 2 15 5 9
20 din care femei 9 1 1 5 2 2
21 Doctoranzi 35 6 5 6 1 1 1
22 din care femei 16 3 3 4
23 Conducători de doctorat 4 2 1 1 2
24 din care femei 1 1 2
128.75 unități / 247 persoane unice / 259 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Korotcenkov Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

25
2 Potlog Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-04-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

8
3 Borsuc Alexandru
IBN
20-03-1944 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FMMSC USM 20.80009.7007.05

4 Sofroni Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-04-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

2
5 Gladchi Viorica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-06-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.7007.05
20.80009.5007.27

11
17
6 Caraman Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-08-1941 prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.25 titular/titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.7007.05
20.80009.5007.12
1

3
7 Gonţa Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
13-12-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27
5
9
8 Nedeoglo Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-11-1942 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
20.80009.5007.03
3

4
9 Doga-Mîrzac Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-04-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ DDPE USM 20.80009.0807.38

1
10 Gulea Aurelian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.25 cumul/titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.7007.12
20.80009.5007.10
3
11
28
11 Guţu Iacob
IBN
IdentificatorIdentificator
16-08-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

2
12 Ceban David
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1952 prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

4
13 Glavan Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 30-09-2023 LCȘ MFA USM 20.80009.5007.25

1
14 Şişianu Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
06-04-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

15 Ciumacov Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
18-07-1952 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1.25 cumul/titular 04-01-2021 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
20.80009.5007.15
20.80009.5007.19

2
1
5
16 Gagara Ludmila
IBN
Identificator
03-02-1946 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MAAO USM 20.80009.5007.16

1
17 Gorceac Leonid
IBN
Identificator
18-02-1942 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12

1
18 Nica Denis
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-04-1979 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-09-2022 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

7
19 Nicorici Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-07-1952 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCŞ FSD USM 20.80009.5007.12
1
1
20 Duca Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-06-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/titular 04-01-2021 30-09-2023 CCŞ GF USM 20.80009.5107.01
11
13
1 - 20 of 247