Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 3 3
2 din care femei 6 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 3 3
4 din care femei 6 3 3
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători
8 din care femei
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6.75 unități / 6 persoane unice / 8 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Lupu Elena
IBN
Identificator
31-01-1966 Doctor Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SCP BRTS instituțional
2 Bordian Elena
IBN
Identificator
16-10-1968 Director (șef) - F6002 2.5 titular/titular/cumul intern 02-01-2020 Admin. BRTS instituțional 1
3 Zasmenco Tamara
IBN
Identificator
14-10-1965 Șef serviciu - E6013 2 titular/titular 02-01-2020 SAM BRTS instituțional 1
4 Gorceag Silvia
IBN
27-02-1977 Șef secție - E6010 1.25 titular/cumul intern 02-01-2020 SAI BRTS instituțional
5 Popovici Maria 09-10-1971 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SAP BRTS instituțional
6 Jitari Evelina 01-01-1975 Șef secție - E6010 1 titular 02-01-2020 SLPCC BRTS instituțional