Universitatea de Stat din Tiraspol
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 70 3 8 19 8 6 6 1
2 din care femei 33 2 6 8 2 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 54 3 8 13 7 5 6 1
4 din care femei 26 2 6 4 2 2 2
5 Cumulanzi externi 25 1 4 9 1 1
6 din care femei 10 1 2 4
7 inclusiv cercetători 70 3 8 19 8 6 6 1
8 din care femei 33 2 6 8 2 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 2 1 3 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 47 1 7 17 6 2 4
12 din care femei 24 1 5 6 2 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 28 1 2 10 6 2 4
16 din care femei 13 1 1 3 2 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 7 2 1 3 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 6 1 1 1 2 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 2 2
24 din care femei
27.75 unități / 70 persoane unice / 80 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Coropceanu Eduard
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-07-1974 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
20.80009.5007.28

4
13
2 Afanas Dorin
IBN
Identificator
18-06-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
1
4
3 Braicov Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
2
5
4 Chiriac Liubomir
IBN
IdentificatorIdentificator
04-06-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-12-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
5
8
5 Nedbaliuc Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1961 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LBE UST 20.80009.5007.28
3
11
6 Postolachi Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
18-09-1956 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

5
7 Chiriac Eugenia
IBN
Identificator
07-04-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
20.80009.5007.28
2

5
8 Codreanu Igor
IBN
Identificator
18-03-1965 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

1
9 Mironov Ion
IBN
00-00-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

10 Prunici Petru
IBN
Identificator
00-00-1961 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

11 Volontir Nina
IBN
14-05-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24

12 Panico Vasile
IBN
Identificator
00-00-1950 Doctor prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20

1
13 Lupu Ilie
IBN
Identificator
25-04-1938 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.20
1
2
14 Aluchi Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
24-06-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern/cumul intern 01-09-2023 30-11-2023 LGFBP UST 20.80009.5007.28

2
15 Castraveţ Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-09-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 cumul intern/cumul 03-01-2023 31-12-2023 LGEG UST 20.80009.7007.24
20.80009.7007.08


2
16 Arsene Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-02-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul/cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LCE UST 20.80009.5007.27
20.80009.5007.28


7
17 Bocancea Viorel
IBN
Identificator
21-04-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.27
20.80009.0807.20
1

8
18 Cojocaru Victoria
IBN
Identificator
18-07-1951 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-02-2023 30-11-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32

19 Nastas Svetlana
IBN
Identificator
12-12-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-03-2023 30-11-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32

2
20 Vitiu (Boldişor) Aliona
IBN
Identificator
16-10-1985 Doctor Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul/cumul 01-04-2023 30-06-2023 LCPPUBI UST 20.80009.5007.15
20.80009.5007.28


1 - 20 of 70