Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 4 3 2 4 2 2
2 din care femei 8 3 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 14 4 2 2 4 2 2
4 din care femei 5 3 1 1
5 Cumulanzi externi 5 1
6 din care femei 3 1
7 inclusiv cercetători 19 4 3 2 4 2 2
8 din care femei 8 3 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 1 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 12 3 1 2 2 1 1
12 din care femei 4 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 1 1 2 3 2 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 6 1 1 2 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
9.5 unități / 19 persoane unice / 19 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Iliin Grigore
IBN
04-10-1948 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

2 Gîdei Mariana
IBN
Identificator
00-00-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-12-2023 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

3 Delipovici Irina
IBN
Identificator
21-07-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

3
4 Manolachi Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-01-1983 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

6
5 Lungu Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-05-1981 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40
1
7
6 Manolachi Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-03-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

5
7 Dorgan Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-01-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Rect. USEFS 20.80009.0807.39

1
8 Povestca Lazari
IBN
Identificator
23-02-1968 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

9 Cojocaru Vladlen
IBN
Identificator
Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-10-2021 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40

2
10 Mruţ Ivan
IBN
Identificator
10-01-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

11 Budevici-Puiu Liliana
IBN
Identificator
27-01-1969 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40

12 Branişte Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-01-1910 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

1
13 Hristoforova Natalia 26-03-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

14 Budevici-Puiu Anatolie
IBN
Identificator
00-00-1958 Doctor prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40

1
15 Nastas Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
08-07-1983 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40
1
4
16 Cicala Alexandru
IBN
Identificator
00-00-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-10-2021 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40
1
5
17 Stratulat Serghei
IBN
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 06-03-2023 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

18 Fortună Rodica 26-07-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-10-2020 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.39

19 Popov Margareta 00-00-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-12-2022 31-12-2023 Nu sunt date USEFS 20.80009.0807.40