Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 46 5 9 10 4 6 5 1
2 din care femei 34 4 5 9 4 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 43 5 9 10 4 5 4 1
4 din care femei 32 4 5 9 4 3 3
5 Cumulanzi externi 4 1 1
6 din care femei 3
7 inclusiv cercetători 46 5 9 10 4 6 5 1
8 din care femei 34 4 5 9 4 3 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 2
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 27 2 3 10 2 4 3
12 din care femei 23 2 2 9 2 3 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 20 1 9 3 4 4
16 din care femei 16 8 3 3 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 1 3 2
20 din care femei 2 1 1
21 Doctoranzi 7 3 3 1
22 din care femei 6 2 3 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
21.5 unități / 46 persoane unice / 48 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Balmuş Nicolae
IBN
Identificator
09-11-1947 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

6
2 Botnari Valentina
IBN
Identificator
19-12-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

6
3 Calaraş Carolina
IBN
Identificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC UPS 20.80009.0807.45
2
2
4 Gonţa Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
22-04-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.20
20.80009.0807.37

2
6
5 Vîrlan Maria
IBN
Identificator
07-07-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
6 Cuzneţov Larisa
IBN
Identificator
21-06-1951 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC UPS 20.80009.0807.45
1
3
7 Bacumenco-Pîrnău Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-03-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06
1
6
8 Musteaţă Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

4
9 Armaşu-Canţîr Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.20
20.80009.0807.37


1
10 Cartaleanu Tatiana
IBN
Identificator
20-02-1957 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
5
6
11 Cosovan Olga
IBN
Identificator
07-09-1961 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 2 titular/titular 03-01-2020 31-08-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
4
5
12 Zgardan-Crudu Aliona
IBN
Identificator
30-09-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07
3
5
13 Perjan Carolina
IBN
Identificator
24-01-1973 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
14 Postică Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-01-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular/cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.0807.36
20.80009.1606.06


2
15 Adăscăliţă Viorica
IBN
Identificator
01-04-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
16 Şleahtiţchi Mihail
IBN
Identificator
17-03-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

6
17 Boz Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
13-08-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CF UPS 20.80009.1606.07

1
18 Popovici Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-08-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

9
19 Ursu Ion
IBN
11-08-1982 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CIA UPS 20.80009.1606.06

20 Losîi Elena
IBN
Identificator
08-07-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

13
1 - 20 of 46