Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 35 2 4 7 4 4
2 din care femei 22 3 3 3 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 31 2 2 6 4 4
4 din care femei 20 2 3 3 3
5 Cumulanzi externi 10 1 2 4
6 din care femei 4 1 1
7 inclusiv cercetători 17 2 2 5 2 2
8 din care femei 7 1 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 2
10 din care femei 3 1 2 2
11 doctor în ştiinţe 14 3 6 2 2
12 din care femei 9 3 3 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 2 2 2
16 din care femei 3 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 4 2 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
16.66 unități / 35 persoane unice / 35 înregistrări / 12 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Coropceanu Eduard
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-07-1974 Doctor conf.univ.
prof.univ
Director - E6004 1 titular 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 13
2 Nedbaliuc Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1961 Doctor conf.univ.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2022 BE UPS instituțional 11
3 Brînză Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
15-05-1975 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.25 cumul intern 03-01-2022 GFBP UPS instituțional 9
4 Pogolşa Lilia
IBN
Identificator
01-04-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 4
5 Castraveţ Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-09-1974 Doctor Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2022 IAC UPS instituțional 2
6 Călugăru-Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Specialist principal - E6025 1.5 titular/cumul 03-01-2022 GFBP UPS instituțional 1
7 Borozan Maia
IBN
IdentificatorIdentificator
30-11-1963 Doctor Habilitat prof.univ
Șef secție - E6010 1 titular 03-01-2022 DRED UPS instituțional 3
8 Dilan Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-11-1972 Șef laborator - E6011 0.25 cumul intern 03-01-2022 SIG UPS instituțional 3
9 Afanas Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Secretar științific - E6006 1 titular 03-01-2022 Admin. UPS instituțional 2
10 Godoroja Rita
IBN
Identificator
05-08-1962 Doctor Specialist principal - E6025 0.25 titular 03-01-2022 CIP UPS instituțional
11 Ciornea Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
29-04-1977 Doctor Șef laborator - E6011 0.25 cumul intern 03-01-2022 CEd UPS instituțional 6
12 Jechiu Iradion
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1983 Specialist superior - E6030 0.25 cumul 03-01-2022 GEGE UPS instituțional 7
13 Coşcodan Elena
IBN
Identificator
00-00-1996 Specialist superior - E6030 1 titular 03-01-2022 CPPUBI UPS instituțional
14 Boiciuc Chiril
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1990 Specialist superior - E6030 0.25 cumul 03-01-2022 GFBP UPS instituțional 1
15 Lozinschii Mariana
IBN
03-02-1985 Doctor Specialist principal - E6025 0.5 cumul 03-01-2022 GFBP UPS instituțional
16 Chişca Diana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-07-1982 Doctor Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2022 CPPUBI UPS instituțional 6
17 Ciobanu Eugeniu
IBN
Identificator
02-09-1992 Specialist superior - E6030 1 titular 03-01-2022 BE UPS instituțional 7
18 Țurcan-Balţat Lilia
IBN
IdentificatorIdentificator
05-01-1986 Doctor Specialist principal - E6025 1 titular 03-01-2022 CIP UPS instituțional 2
19 Rotaru Andrei 00-00-1983 Doctor Specialist principal - E6025 0.25 cumul intern 03-01-2022 CPPUBI UPS instituțional
20 Vascan Teodora
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1977 Doctor Specialist principal - E6025 0.25 cumul intern 03-01-2022 IAC UPS instituțional 7
1 - 20 of 35