Institutul Național de Cercetări Economice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 71 1 15 15 10 10 8 3
2 din care femei 45 1 10 11 9 5 5 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 59 1 14 14 8 10 7 3
4 din care femei 40 1 10 11 7 5 4 1
5 Cumulanzi externi 14 1 2 2 1
6 din care femei 7 1 2 1
7 inclusiv cercetători 57 1 14 11 5 6 4 3
8 din care femei 37 1 10 9 5 3 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 2 2 2 1 1
10 din care femei 3 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 26 1 7 8 3 2 1 2
12 din care femei 21 1 7 6 3 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 5 1 2 2
14 din care femei 8 1 5 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 3 1 1
16 din care femei 5 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 2 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 9 4 2 1 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
69.25 unități / 71 persoane unice / 99 înregistrări / 20 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bajura Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1948 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
3
2 Şavga Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-03-1962 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22
2
12
3 Stratan Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
19-06-1976 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
1
6
4 Balan Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1973 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
5
6
5 Perciun Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1973 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 SCFM INCE instituțional 8
6 Rojco Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1945 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29
3
3
7 Savelieva Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-10-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
4
5
8 Timuş Angela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1973 Doctor conf.cerc.
Secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei - E6005 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 A INCE instituțional 9
9 Doga Valeriu
IBN
Identificator
25-05-1950 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 SCSNT INCE 20.80009.0807.29

10 Gagauz Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-08-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
Consultant științific - E6014 1.5 cumul intern/titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
3
6
11 Baltag Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
20.80009.0807.41
2

3
12 Iaţişin Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1979 Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
3
4
13 Gutium Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-06-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 SAP INCE 20.80009.0807.29
20.80009.0807.38
5

10
14 Timuş-Iordachi Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

15 Vinogradova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-03-1979 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 SCA INCE instituțional 2
16 Novac Alexandra
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCA INCE 20.80009.0807.38
3
7
17 Colesnicova Tatiana
IBN
Identificator
19-11-1974 Doctor conf.cerc.
Șef secție - E6020 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 SCSNT INCE instituțional 3
18 Timofei Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
28-08-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SCFM INCE 20.80009.0807.22

3
19 Gandacova Svetlana
IBN
20-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 SEADR INCE 20.80009.0807.16
2
2
20 Zaharov Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1962 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCD INCE 20.80009.0807.21
2
3
1 - 20 of 71