Institutul de Geologie și Seismologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 33 5 8 2 2 14 5 7
2 din care femei 11 2 4 1 3 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 29 5 8 1 2 13 5 7
4 din care femei 10 2 4 1 3 1 2
5 Cumulanzi externi 9 2 1 1 1 2 1
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 33 5 8 2 2 14 5 7
8 din care femei 11 2 4 1 3 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 13 1 2 1 1 7 1 4
12 din care femei 3 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 1 4 1 2
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 2 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 8 1 5 1 1
22 din care femei 3 3
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
20.25 unități / 33 persoane unice / 33 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bogdevici Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.20
20.80009.7007.13
1

2
2 Alcaz Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

3 Ghinsari Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
18-09-1945 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

4 Stepanenco Nila
IBN
IdentificatorIdentificator
29-04-1941 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

5 Bolotin Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1940 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13
1
1
6 Moraru Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
20-03-1957 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
20.80009.7007.13
3

3
7 Sîrodoev Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern/cumul 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.08
20.80009.7007.13


1
8 Matveeva Elena
IBN
06-08-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
2
3
9 Petuhov Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-07-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.21
20.80009.7007.13
7

13
10 Burtiev Raşid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-04-1950 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

11 Isicico Evgheni
IBN
13-09-1953 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

12 Pavlov Piotr
IBN
13-07-1947 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

13 Nicoara Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-04-1983 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

14 Popuiac Aurelia
IBN
Identificator
30-01-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 02-01-2020 13-07-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

15 Mogorici (Spian) Cristina
IBN
Identificator
28-01-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

16 Jalalite Ghene
IBN
27-05-1951 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGR IGS 20.80009.7007.13

17 Arnaut Nicolae
IBN
30-03-1955 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
2
3
18 Botnaru Vitalie
IBN
15-09-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

19 Cardaneţ Vladlen
IBN
11-07-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LS IGS 20.80009.7007.13

20 Bejenaru Gherman
IBN
Identificator
12-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 cumul/cumul 01-01-2020 31-12-2023 LH IGS 20.80009.7007.26
20.80009.7007.24
20.80009.7007.081
1 - 20 of 33