Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 4 4 3 6 16 6 5
2 din care femei 8 1 4 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 36 2 3 2 4 16 4 5
4 din care femei 8 1 4 1 1
5 Cumulanzi externi 17 3 2 2 3 2 2
6 din care femei 2
7 inclusiv cercetători 42 4 4 3 6 16 6 5
8 din care femei 8 1 4 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 4 1 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 17 1 3 2 4 7 2 2
12 din care femei 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 1 1 1 4 1 2
14 din care femei 3 1 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 8 3 1 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 2 2 1 1
24 din care femei 1 1 1
32.75 unități / 42 persoane unice / 53 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Nica Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-11-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LTM IIEN 20.80009.5007.11

2 Nikolaeva Albina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1941 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

5
3 Condrea Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

4
4 Konopko Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-02-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

5
5 Rusu Emil
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-04-1944 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

4
6 Sidorenko Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1953 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
1
12
7 Guţul Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
11-02-1952 Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.5007.11
20.80009.7007.03

1
1
8 Cojocari Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
15-07-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 cumul/cumul 03-01-2023 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.17
20.80009.5007.11
3

5
9 Popov Ivan
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

2
10 Para Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

2
11 Belenciuc Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1960 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 01-07-2021 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.5007.12
20.80009.5007.11


12 Şapoval Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
17-04-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 2.5 titular/titular/cumul 03-01-2020 30-06-2023 LC IIEN 20.80009.5007.12
20.80009.5007.11


13 Prepeliţa Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
05-03-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
1
1
14 Beloţercovschii Igori
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1960 Cercetător științific - E6022 1.25 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.18
20.80009.5007.11


1
15 Penin Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
13-10-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

2
16 Smîslov Vladimir
IBN
Identificator
09-11-1950 Cercetător științific - E6022 0.75 titular/cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.02
20.80009.5007.11


2
17 Cojocaru Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-07-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LTM IIEN 20.80009.5007.02

1
18 Fedorov Vladimir
IBN
Identificator
20-02-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 cumul/titular 03-01-2023 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.16
20.80009.5007.11


19 Bodiul Pavel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1938 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

20 Leporda Nicolae
IBN
Identificator
24-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

1 - 20 of 42