Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 61 2 2 4 12 17 13 3
2 din care femei 26 1 2 8 7 9
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 51 1 1 3 8 16 12 2
4 din care femei 23 1 1 6 7 9
5 Cumulanzi externi 16 2 1 3 4 3 1 1
6 din care femei 3 1 2
7 inclusiv cercetători 9 1 2 3 2 1
8 din care femei 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 2 2 1 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
44.5 unități / 61 persoane unice / 69 înregistrări / 27 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Holban Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
05-01-1946 Doctor Redactor - H6104 0.5 titular 02-01-2020 SRIIBE IIEN instituțional
2 Feodorov Vladimir
IBN
20-02-1952 Inginer - H6064 0.25 cumul intern 01-01-2021 SI IIEN instituțional
3 Bujor Oleg
IBN
Identificator
10-03-1978 Doctor conf.univ.
Specialist - H6057 1.25 titular/cumul 01-01-2020 SRIIBE IIEN instituțional
4 Para Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1970 Doctor Inginer coordonator - H6064 0.25 cumul 01-01-2020 SRIIBE IIEN instituțional 2
5 Cojocaru Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-07-1964 Doctor Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 02-01-2020 A IIEN instituțional 1
6 Zavrajnîi Serghei
IBN
Identificator
22-02-1953 Inginer coordonator - H6064 0.5 titular 02-01-2020 SI IIEN instituțional
7 Trifaila Denis 19-09-1982 Inginer coordonator - H6064 0.25 cumul 02-01-2020 SI IIEN instituțional
8 Micu Alexandru
IBN
Identificator
16-02-1963 Inginer - H6064 0.25 cumul 01-01-2021 SI IIEN instituțional
9 Stoica Lucia 04-05-1953 Economist superior - H6046 1 titular 02-01-2020 SFC IIEN instituțional
10 Leporda Nicolae
IBN
Identificator
24-02-1951 Doctor conf.cerc.
Inginer - H6064 0.25 titular 01-01-2021 SI IIEN instituțional
11 Zamşa Iurie 13-06-1961 Inginer coordonator - H6064 0.5 cumul 02-01-2020 SRIIBE IIEN instituțional
12 Tiron Ştefan
IBN
01-11-1941 Redactor - H6104 0.5 cumul 02-01-2020 SRIIBE IIEN instituțional
13 Ghimpu Lidia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-07-1961 Doctor conf.cerc.
Director - E6004 1 titular 02-01-2020 A IIEN instituțional 3
14 Cazac Valeriu
IBN
Identificator
00-00-1961 Inginer-șef - H6020 1 titular 01-01-2021 SI IIEN instituțional 2
15 Scutelnic Elena
IBN
04-03-1954 Inginer coordonator - H6064 1 titular/titular 02-01-2020 SI IIEN instituțional
16 Mustea Serghei
IBN
16-10-1965 Tehnician - H6119 1 titular 01-01-2022 SITT IIEN instituțional
17 Leapin Valentin 28-12-1949 Lăcătuș - H6169 1.5 cumul/titular 02-01-2020 SDTG IIEN instituțional
18 Fedorişin Teodor
IBN
IdentificatorIdentificator
28-05-1992 Inginer coordonator - H6064 0.5 cumul 02-01-2020 SI IIEN instituțional
19 Bujor Lilia 27-05-1951 Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 A IIEN instituțional
20 Rastegaiev Ghenadie
IBN
00-00-1954 Inginer-programator - H6038 0.5 titular 01-01-2021 SI IIEN instituțional
1 - 20 of 61