Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 57 3 15 17 9 11 8 3
2 din care femei 19 1 6 7 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 35 3 5 10 7 8 5 2
4 din care femei 14 1 3 5 2 1 1
5 Cumulanzi externi 24 10 7 4 3 3 1
6 din care femei 5 3 2
7 inclusiv cercetători 55 3 15 17 8 10 7 3
8 din care femei 19 1 6 7 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 9 2 3 4 2 1
10 din care femei 2 2
11 doctor în ştiinţe 38 1 8 16 7 6 6 1
12 din care femei 9 2 6 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 11 3 4 4 3 1
14 din care femei 4 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 24 5 8 6 5 3 1
16 din care femei 7 3 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 6 1 1 4 1 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 2 1 1 1 1
22 din care femei 3 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
25 unități / 57 persoane unice / 57 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
01-03-1966 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13
1
6
2 Costachi Gheorghe
IBN
Identificator
03-05-1941 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

7
3 Grama Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
26-10-1943 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-08-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

4 Balmuş Victor
IBN
Identificator
03-10-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

5 Burian Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

6 Cuşnir Valerii
IBN
Identificator
13-06-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05
20.80009.1606.04


7
7 Smochină Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
12-12-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

6
8 Chirtoacă Natalia
IBN
Identificator
26-05-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

1
9 Cucoş Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

10 Taşcă Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
10-11-1959 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 01-08-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

1
11 Juc Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
01-02-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

6
12 Mîndru Valeriu
IBN
30-01-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-03-2020 31-12-2023 CCS ICJPS 20.80009.1606.05

13 Mocanu Angela
IBN
Identificator
04-11-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
14 Sprincean Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-12-1973 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 CCS ICJPS 20.80009.1606.05

6
15 Rustanovici Ludmila
IBN
06-07-1957 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-08-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

1
16 Staver Angela
IBN
15-04-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 CCSPS ICJPS 20.80009.1606.13

17 Chindibaliuc Oleana
IBN
Identificator
20-02-1984 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2022 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

18 Berliba Viorel
IBN
02-11-1975 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

19 Chirtoacă Leonid
IBN
Identificator
12-06-1967 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular/cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05
20.80009.5107.15


1
20 Osoianu Tudor
IBN
Identificator
21-06-1969 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CCJ ICJPS 20.80009.1606.05

11
1 - 20 of 57