Grădina Botanică Națională (Institut) ”A. Ciubotaru”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 82 10 17 17 13 17 14 4
2 din care femei 44 6 10 12 5 8 7
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 61 8 13 15 7 13 9 3
4 din care femei 39 6 9 10 5 7 6
5 Cumulanzi externi 30 3 6 2 6 8 9 1
6 din care femei 10 3 2 3 3
7 inclusiv cercetători 82 10 17 17 13 17 14 4
8 din care femei 44 6 10 12 5 8 7
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 6 3 3
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 30 1 6 9 4 9 5 1
12 din care femei 19 1 5 6 2 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 19 4 6 9 5 2
14 din care femei 10 2 3 5 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 1 1
16 din care femei 4 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 14 2 4 2 2 2
22 din care femei 7 1 1 2 1 2
23 Conducători de doctorat 3 3 2 1
24 din care femei 1 1 1
62.25 unități / 82 persoane unice / 84 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Colţun Maricica
IBN
Identificator
13-01-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
1
2
2 Comanici Ion
IBN
14-07-1933 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19

3 Bucaţel Vasile
IBN
22-10-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 01-07-2020 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19
20.80009.7007.14
20.80009.0807.244 Cantemir Valentina
IBN
Identificator
19-12-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-06-2022 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
2
4
5 Ciocîrlan Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
31-08-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.7007.22
4
6
6 Ghendov Veaceslav
IBN
Identificator
28-05-1972 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
20.80009.7007.01
8

8
7 Glijin Aliona
IBN
Identificator
06-12-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/titular 01-07-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14
20.80009.7007.19
20.80009.7007.258 Izverscaia Tatiana
IBN
Identificator
29-01-1962 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
8
9
9 Lazu Ştefan
IBN
05-10-1941 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 01-01-2022 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

10 Onica Elisaveta
IBN
Identificator
25-02-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-04-2020 31-12-2023 LD GB 20.80009.7007.19
2
3
11 Sîrbu Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-09-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 06-07-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14
5
7
12 Voineac Ina
IBN
Identificator
23-05-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPO GB 20.80009.7007.14
1
3
13 Cerempei Valerian
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1955 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
1
6
14 Coşman Sergiu
IBN
Identificator
03-07-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular/cumul 02-01-2020 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.12
20.80009.5107.02
8
6
11
15 Lupan Aurelia
IBN
Identificator
22-08-1961 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-06-2023 31-12-2023 LPO GB 20.80009.5107.02
20.80009.7007.14


1
16 Postolache Dragoş
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1977 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.01

17 Postolache Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificator
02-05-1943 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LGS GB 20.80009.7007.14
20.80009.7007.01

2
3
18 Calalb Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-06-1958 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 cumul intern/cumul 02-01-2020 31-12-2023 LEB GB 20.80009.5107.07
20.80009.7007.19
3
2
15
19 Garştea Nina
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LRV GB 20.80009.5107.02
7
10
20 Tofan-Dorofeev Elena
IBN
Identificator
23-05-1981 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSH GB 20.80009.7007.22
1
3
1 - 20 of 82