Institutul de Zoologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 34 1 1 5 4 5 18 9 6
2 din care femei 17 1 1 4 2 9 6 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 30 1 1 5 4 2 17 6 6
4 din care femei 15 1 1 4 1 8 4 3
5 Cumulanzi externi 5 1 3 1 3
6 din care femei 2 1 1 2
7 inclusiv cercetători 5 2 1 2 2
8 din care femei 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 4 2 1 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 2 2 2
24 din care femei 1 1 1
35.75 unități / 34 persoane unice / 49 înregistrări / 19 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chiriac Ion
IBN
28-07-1944 Doctor conf.cerc.
Tehnician superior - H6112 0.5 titular 01-01-2020 LE IZ instituțional
2 Toderaş Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-08-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Șef centru - E6023 0.5 cumul intern 02-01-2020 LSFM IZ instituțional 15
3 Sîtnic Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
15-01-1962 Doctor conf.cerc.
Specialist superior - E6030 0.75 cumul/cumul intern 02-01-2020 SPJCPM IZ instituțional 7
4 Cigorean Larisa 20-11-1958 Jurist - H6028 0.25 cumul 02-01-2020 SPJCPM IZ instituțional
5 Miron Nadejda
IBN
04-02-1946 Economist principal - H6037 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 SFC IZ instituțional
6 Şaptefraţi Nicolae
IBN
17-08-1946 Tehnician superior - H6112 1 titular 01-01-2020 LIA IZ instituțional 3
7 Bulat Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-03-1981 Doctor Habilitat conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 02-01-2020 LIA IZ instituțional 9
8 Ciorici Vera 14-12-1981 Contabil-șef - H6026 1.25 titular/cumul intern 02-01-2020 SFC IZ instituțional
9 Lozan Valentina
IBN
02-10-1950 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 1.5 titular/cumul intern 01-01-2020 SDG IZ instituțional
10 Chelmenciuc Rostislav
IBN
07-06-1958 Tehnician superior - H6112 1 titular 01-01-2022 LIA IZ instituțional 2
11 Marchitan Anna 27-06-1945 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 1.5 titular/cumul intern 01-01-2020 SDG IZ instituțional
12 Dulgheru Fiodor 27-07-1953 Expeditor - H6181 1 titular 01-01-2020 SDG IZ instituțional
13 Trohin Carp 07-06-1950 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 1.5 titular/cumul intern 01-01-2020 SDG IZ instituțional
14 Ciulcova Tatiana 04-04-1951 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 1.5 titular/cumul intern 01-01-2020 SDG IZ instituțional
15 Ternavscaia Tatiana 15-08-1962 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 1 cumul/cumul 01-01-2020 SDG IZ instituțional
16 Zubcov Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-01-1949 Doctor Habilitat prof.cerc.
Șef centru - E6023 0.5 cumul intern 02-01-2020 LHE IZ instituțional 9
17 Arhip Petru 24-11-1964 Tehnician superior - H6112 0.5 titular 01-01-2020 GA IZ instituțional
18 Gherasim Elena
IBN
Identificator
02-04-1988 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2022 LPH IZ instituțional 4
19 Roman Andrei 01-09-1952 Șofer (conducător auto) - H6174 1.5 titular/cumul intern 01-01-2020 SDG IZ instituțional
20 Chilari Rodica
IBN
01-01-1957 Specialist superior - E6030 1.5 titular/cumul intern 20-01-2021 SPJCPM IZ instituțional
1 - 20 of 34